قرآن و حدیث: درآمدی بر مسئله تأویل متشابهات صفات و رویکردها
64 بازدید
محل نشر: مشکو‌ة » زمستان 1387 - شماره 101 »(15 صفحه - از 4 تا 18)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی